Land & water

De thema’s van de toekomst waar we nu iets mee moeten: land en water.

Land in alle opzichten van natuur tot nieuwbouw. Riool tot wegen. We zijn goed thuis in alle elementen.

Verder hebben we onze focus op gebruik en hergebruik van water, waterretentie.

In de huidige maatschappij is wateroverlast een veel voorkomend probleem maar verdroging van land komt ook steeds vaker voor. Twee uitersten waar wij goed mee uit de voeten kunnen. Voor beide kunnen wij u helpen in het maken en bedenken van oplossingen.

Bij het onderwerp waterretentie maken we bijvoorbeeld gebruik van een eigen biezenveld waarbij we het hemelwater ook kunnen opvangen.  Het zal u verbazen hoe weinig ruimte we hiervoor maar nodig hebben.

Voor alle mogelijke omstandigheden met betrekking tot land en water willen we graag met u meedenken.  We zijn we creatief in het uitwerken van vraagstukken.